به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این دیدار سفیر هند اعلام کرد که مکانیزم مالی بین دو کشور آماده شده و دو کشور بر اساس معافیت دریافتی دولت هند، فعالیت تجاری و بانکی خود را طی روزهای آتی انجام خواهند داد.

در این دیدار در مورد تسهیل امور بانکی و عملیاتی شدن سرمایهگذاری هند در چابهار بحث و تصمیمگیری شد.

خبر جدید  تصویب کلیات طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران