به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «حمید بعیدینژاد»، سفیر ایران در لندن، در توئیتر خود نوشت:

«وزارت خارجه آمریکا با قطع تأمین مالی یکحساب توئیتری برانداز نظام ایران، عملاً پروژه تأمین مالی حسابهای توئیتری برانداز را افشا کرد. جُرم این حساب توئیتری این بوده که در کنار صدها توئیت براندازانه و حمایتهای صریح از آمریکا، توئیتی در خصوص آثار تحریم بر زندگی مردم نشر داده است.

خبر جدید  تحریم چین در صورت ادامه واردات نفت ایران

وزارت خارجه آمریکا تحت فشار افکار عمومی تأمین مالی یکحساب توئیتری برانداز نظام ایران را قطع کرد. این حساب توئیتری نویسندگان منتقد تحریم آمریکا به عنوان نقض حقوق بشر را مرتب مورد حمله قرار میداد.»