کد خبر : 143
تاریخ انتشار : یکشنبه 30 دسامبر 2018 - 9:19
149 views

ادعای تقلب در انتخابات سال ۸۸ بازی با واژه‌ است

ادعای تقلب در انتخابات سال ۸۸ بازی با واژه‌ است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ادعای تقلب در انتخاباتی مانند ۸۸ بازی کردن با واژه‌ها بوده و هیچ تخلفی صورت نگرفته است.

به گزارش حوزه مجلسگروه سیاسی خبرگزاری آنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما اظهار کرد:اگر بخواهیم سادهسازی کنیم، مثلاً در انتخابات به گونهای به صورت منظم یک نوع تقلب و تخلفی در حال صورت گرفتن است که این تخلف اگرچه خیلی مشهود نیست، اما مشروعیت انتخابات را خدشهدار میکند. وی با بیان اینکه پاسخ چنین ادعایی خیلی روشن است که با واژهها بازی کردن نشاندهنده این نیست که الزاماً یک تخلف یا تقلبی صورت گرفته است، گفت:ما حقوقیها همیشه میگوییم که باید دلائل محکمه پسند داشته باشید اگر مدعی تخلف یا تقلب در انتخابات هستند باید مستدل باشد. سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسیافزود: اینکه ما کنار بنشینیم و هر روز واژهای را خلق کنیم، ذهن مردم را نسبت به نهادها و ارکان نظام مخدوش کنیم خیلی هنر نیست که انتظار داشته باشیم با خلق یک واژه صحت و سلامت انتخابات را زیر سؤال ببریم. کدخدایی ادامه داد: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب یک امر مردمی بوده است که از رفراندوم اولیه تا انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات و رفراندومهای قانون اساسی و یا مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری خود مردم حضور در صحنه داشتهاند. وی تصریح کرد: به جرئتمیگویم هیچ انتخاباتی در کشورهای دیگر نیست که این اندازه مردم با حضور در پای صندوقها و مشارکت نقش داشته باشند و همان نظارتی که ما آن را نظارت مردمی نام نهادیم مردم نسبت به انتخابات هوشیار هستند. عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: انتخاباتی که برگزار شده است ممکن است تخلفاتی داشته باشد، چرا که این انتخابات یک کنش عظیم سیاسی،اجتماعی در کشور است و مانند برخی کشورها نیست که چارچوبهای معینی را داشته باشد که در یک کانال خیلی محدود افراد رأی دهند و بنابراین خیلی گسترده است و همه مردم با شور و علاقه و انگیزه شرکت میکنند، بنابراینطبیعتاً ممکن است تخلفاتی هم وجود داشته باشد. وی ادامه داد: حال اینکه بخواهد این تخلفات سیستماتیک باشد یعنی منتسب به دستگاههای دولتی و حکومتی باشد ابداً اینگونه نیست؛چرا که قانون اگرچه حداقلی است اما تکالیف همه بخشها را به خوبی روشن کرده است. کدخدایی در ادامه سخنانش با تشریح وظایف تمام دستگاهها در قانون گفت: همه دستگاهها باید با مستندات نسبت به انتخابات اظهارنظر کنند. بهعنوان مثال در شورای نگهبان اگر در انتخابات مجلس اتفاقی بیفتد و آرای آن صندوق مخدوش شود، با اختیاراتی که دارد میتواند حتی آن صندوق را ابطال کند،بنابراین امکان تخلف مانند بقیه کنشهای اجتماعی وجود دارد واز طرفی دیگر آن سازوکاری که قانونگذار برای دستگاههای نظارتی و اجرایی در نظر گرفته است میتوانند برخورد کنند. وی افزود: به اذعان همه افرادی که در انتخابات حضور داشتند در طول این ۴۰ سال گذشته هیچگاه نشده که تخلفی در انتخابات صورت بگیرد و از چشمها پنهان بماند. حتی قانونگذار در تخلفات جزئی هم اختیار داده است تا در برخی موارد شورای نگهبان و برخی هم قوه قضائیه ورود کند. سخنگوی شورای نگهبانتصریح کرد: بنده در سال ۸۸ به یکی از بزرگان که از معترضان جدی بود (آقای ناطق نوری) توضیحاتی دادم که وی مطالبی را از قبیل حقوق بازنشستگان مطرح کرد که بنده به وی گفتم این وضعیت در نظام کل پرداختیها وجود دارد که گاهی اوقات تأخیر میافتد و بعد از آن پرداخت میشود، حال ممکن است نزدیک انتخابات باشد و همه انتخابات هم این مسائل را داشته است. وی افزود: انتخاباتی که وزارت کشور برگزار میکند به هر حال این وزارتخانه متعلق به دولت است؛ بنابراین اگر مثلاً در دوره گذشته رئیس جمهوری که مجدد نامزد انتخابات است معمولاً اعتراض میشود که اینها ممکن است به نفع دولت مستقر اقداماتی را انجام دهند که ما در این زمینه باید بگویم قانون تکلیف اینها را روشن کرده است و شاهد ما برای این مسئله این است که ما دولتهایی را داشتیم که شاید اراده آنها این بوده است طیف خاصی رأی بیاورند، اما دیدیمکه اینگونه نشده است. کدخدایی خاطرنشان کرد: در دوره انتخابات اخیر هم یکی از وزارتخانهها معوقات کارکنان را با دو سه ماه تأخیر و دو روز قبل از انتخابات پرداخت که این موضوع برای ما سؤال بود، بنابراین از وزیر مربوطه توضیح خواستیم و عنوان شد که پول تازگی به دستش رسیده است. وی درباره راستیآزمایی برگزاری انتخابات هم گفت: حتی مخالفان و معترضان در انتخابات سال ۸۸ که از جهت اعتراض در تاریخ انتخابات ما یک ضربالمثل شد هم معتقد بودند که در انتخابات جمهوری اسلامی ایران تقلب به ویژه تقلب گسترده امکانپذیر نیست. بنده یاد دارم که آقای آخوندی که از طرف ستاد میرحسین بود پس از صحبتهای مختلف بلند شد و اعلام کرد که ما میدانیم در انتخابات جمهوری اسلامی ایران امکان تقلب وجود ندارد، اما اعتراض ما به صلاحیتاحمدینژاد است که چرا صلاحیت وی تأیید شده است که در جواب اعلام شد بحث صلاحیت مربوط به گذشته است و مربوط به موضوع دیگری است اما شما نسبت به انتخابات ۸۸ اعتراض دارید. در بررسی صلاحیتها که از هر طیف و جناحی حضور داشتند. عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسیدرباره بحث شعبدهبازی در انتخابات هم یادآور شد: نامهای منتسب به یکی از مقامات یا وزیر کشور بود که خاطرم هست در سال ۸۸ وزارتخانه هم پیگیری کرد که نهایتاً جعلی بودن آن نامه هم آن زمان تأیید شد، اما سایر واژهها مانند شعبدهبازی یعنی چه؟ این یعنی تمام انتخابات ما شعبدهبازی بوده است؟ شما خودتان در مواقعی سر کار بودید و دولت و وزارت کشور در دستتان بوده است. شعبدهبازی یعنی چه؟ وی افزود: در انتخاباتی که هیأتهای نظارتی شورای نگهبان، هیأتهای اجرایی و مراجع نظارتی دیگر حضور دارند و سر هر صندوق ۱۵ الی ۲۰ نفر حضور دارند افرادی هستند که نظارت و مانیتور میکنند و همه اینها جداگانه گزارشی ارسال میکنند بنابراین این حرف شعبدهبازی یعنی چه؟ نظارت شورای نگهبان فارغ از بحث صلاحیت نظارت بر خود انتخابات از زمانی که تعرفهها چاپ میشود تا توزیع تعرفهها و زمانی که تعرفهها در صندوق ریخته و بازشماری میشوند این نظارت ادامه دارد و همه اینها یکایک صورتجلسه خاص خود را دارد وچطور امکانپذیر است که در یک چنین وضعیتی تصمیم به اعلام یک عدد گرفته میشود؟وزارت کشور و شورای نگهبان نظرات جداگانه و مستقل خود را اعلام میکنند و معمولاًَ آمارهای ما با وزارت کشور تفاوتهایی دارد و این نشان میدهد نظارت ما و وزارت کشور مستقل است. کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بهعنوان مثال یکی از مواردی که سبب سواستفاده از قدرت شد بحث مجلس بود و انتشار فیلم یک نماینده مجلس و بعد جلسه غیرعلنی در حمایت از او تشکیل میشود. اکنون شورای نگهبان به عنوان نهادی که صلاحیت نامزدی نمایندگان را بررسی میکند در ارتباط با ماجرای پیش آمده تحقیقی انجام میدهد یا خیر، بیان کرد: بله. قطعاً در آینده اینگونه موارد هم مدنظر قرار خواهد گرفت. یعنی رفتار نمایندگان و احیاناً خدایی ناخواسته اگر تخلفی مرتکب شوند در بررسی صلاحیت آینده آنها مدنظر قرار میگیرد اما اکنون نه. سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: شورای نگهبان بر اساس قوانین و مقررات رویه نداشته که پس از تصویب اعتبارنامهها ورود در بررسی صلاحیت نمایندگان را مجدد داشته باشد. همیشه این مسئله را به انتخابات بعدی واگذار کرده است. حال اگر یک فرد نیاید که شورای نگهبان نمیتواند کاری بکند و یا اگر جرم و تخلفی وجود داشته باشد که قوه قضائیه میتواند رسیدگی کند و این برعهده این قوه است،اما اگر بخواهد بیاید قطعاً در بررسی صلاحیتها مدنظر قرار میگیرد. انتهای پیام/۴۰۸۲/ن
منبع :: http://ana.ir

خبر جدید  سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس به مناطق سیل‌زده گلستان
خبرهای مرتبط
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


آخرین اخبار سیاسی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

اخبار متفرقه