به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان گفت: به دنبال افزایش تنشهایی که اخیراً اتفاق افتاده است، ما به عنوان همسایگان اروپایی وظیفه داریم تا از کاهش تنشها و مصالحه حمایت کنیم. ما نباید تنها درخواست مذاکره داشته باشیم بلکه باید در راستای تحقق آن اقدام کنیم به ویژه وقتی که مواضع متشنج وجود دارد و کشمکشهای عمیق در جریان است.

خبر جدید  مونسان: باید به این مردم دستمریزاد گفت

همچنین هایکو ماس در ادامه اظهارات خود مطرح کرد: این خطر وجود دارد که اشتباه در محاسبات، سو تفاهمها یا تحریکاتی در منطقهای بسیار متشنج منجر به عواقبی غیر قابل پیشبینی شود.

وزیر امور خارجه آلمان درباره برجام هم گفت: اینکه عدم قطعیت درباره آینده برجام باعث شده است تنشها به شدت افزایش پیدا کند، مسئله کوچکی نیست. ما اروپاییها متقاعد شدهایم که برنامه جامع اقدام مشترک [برجام] ارزش هر تلاشی را برای حفظ آن دارد. اجرای مداوم آن از سوی ایران هنوز هم برای ثبات و امنیت در منطقه بسیار مهم است.

خبر جدید  عربستان بار دیگر به ایران حمله کرد