کد خبر : 4241
تاریخ انتشار : یکشنبه 17 فوریه 2019 - 21:29
126 views

اصل تعیین سرنوشت جز از راه صندوق رای به دست نمی‌‌آید/ محدودیت ملت را به سمت استفاده از محصولات خارجی می‌‌برد

اصل تعیین سرنوشت جز از راه صندوق رای به دست نمی‌‌آید/ محدودیت ملت را به سمت استفاده از محصولات خارجی می‌‌برد

ایلنا: معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات تاکید کرد: اصل تعیین سرنوشت جز از راه صندوق رای به دست نمی‌‌آید و از طریق یک انتخابات آزاد و سالم است که مشخص می‌شود…

معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات تاکید کرد: اصل تعیین سرنوشت جز از راه صندوق رای به دست نمی‌‌آید و از طریق یک انتخابات آزاد و سالم است که مشخص می‌شود مردم چه چیزی را می‌‌خواهند و جای این اصل تاسیسی فقط در صندوق رای است. اگر کسی جز این بگوید یعنی اعتقادی به ملت ندارد، می‌‌داند در اقلیت است و با زور می‌‌خواهد قدرت را به دست آورد و حفظ کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سید مصطفی تاجزاده شامگاه امروز در نشست «آیا انقلاب اسلامی اجتنابناپذیر بود؟» که به همت حزب توسعه ملی برگزار شد، با تسلیت درگذشت پوران شریعت رضویگفت: پاسخ به پرسش نشست در یک کلام خیر استولی نه در سال ۵۷. من نمیخواهم تاریخ بگویم اما میخواهم از تجربیاتی که داشتیم،عدم توجهبه آنان که میتواند خسارات زیادی برای ما داشته باشد، صحبت کردهو بر آنها تمرکز کنم.

نقد از درون میتواند به ما کمک کند

وی ادامه داد: من میخواهم عوامل و عناصر انسانی در انقلاب را مورد نظر قرار دهم تا ببینیم عوامل انسانی چه میتوانستند بکنند تا جامعه ما مسیر دیگری را طی کند.

این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه نقد از درون میتواند به ما کمک کند، اظهار داشت:هر جریان سیاسی تصمیمش هم در سرنوشت ایران تاثیرگذار است و هم در سرنوشت خودش.

نارضایتی از وضع موجود به معنای نزدیک شدنبه انقلاب نیست

تاجزاده با بیان اینکه انقلاب یعنی آمدن مردم به صحنه برای تعیین کردن سرنوشتشان توسط خودشان، تصریح کرد: این مسئله یعنی مردم به نمایندگانشان کاری ندارند.انقلاب به عنوان یک پدیدهنشان میدهد مردم دیگر به نظم حاکم توجه قائلنیستند و نظم جدیدی میخواهند. البته انقلاب دلایل متعددی دارد و لزوما نارضایتی از وضع موجود به معنای نزدیک شدن به انقلاب نیست وگرنه باید هر سال چندین انقلاب در جهان را شاهد بودیم.

خبر جدید  قوه قضاییه می‌تواند در شرایط فعلی نقش مهمی در تقویت گفت‌وگوی ملی ایفا کند

وی افزود:نه در انقلاب فرانسه، روسیه، ایران و کوبا و هر جای دیگر که انقلاب شده، مردم در تشخیص اینکه نظام حاکم فاسد، ناکارآمد و دیکتاتور بوده و راه را بر اصلاح درونی بسته است، هیچ اشتباهی نکردند واز این جهت نمیتوان بر مردم هیچ کشوری در انقلاب کردن ایراد گرفت. حتی اگر نظامی که در پی انقلاب حاکم شود، دیکتاتوریتر از قبلی باشد.

مبنا در گفتمان نوفللوشاتومنافع ملی و پیشرفت کشور بود

این مبارزعلیه نظام شاهنشاهی با بیان اینکهآنچه بعد از یک حادثه سیاسی اتفاق میافتد، هم میتواند منبعث از همان حادثه باشد و هم از چیزهای غیر از آن، خاطرنشان کرد: پیشنهاد من برای شناسایی انقلاب، توجه به گفتمان نوفللوشاتو است که در آنجا هم ملت و هم جهان با اندیشههای رهبر انقلاب آشنا شدند و امام به مثابه یک کاندیدا، برنامههای خود را بیان کرد.

تاجزاده با تاکید بر اینکهدر ادبیات رهبر انقلاب ۵۷، هر جا که حرفی از اسلام بود، انسان هم مطرح میشد، ابراز داشت:همه تلاش در آن گفتمان بر این بود که آزادی احزاب، مطبوعات و جامعه باید حاکم باشد و مبنا منافع ملی و پیشرفت کشور بود. اکنون هم هر جا، هر کس که به انتقاد از رهبری انقلاب ۵۷ میپردازد هیچگاه بهگفتمان نوفللوشاتو ایرادی نمیگیرد.

اصل تاسیسدر لسان رهبر کبیر انقلاب چه بود؟

وی با بیان اینکه گفتمان لوفللوشاتو از دو جهت مورد ظلم قرار گرفته است، عنوان کرد:این گفتمان از سوی برخی تریبونهای رسمی و مختلف نادیده گرفته میشود واصلا نمیخواهند گفتمان نوفللوشاتو مطرح شود.حتی افراطیهای آنان میگویند که اساسا امام اعتقادی به حرفهایی که در آنجا زده، نداشته است که نزدیکترین سخن به این مضمون همان سخنان مصباح یزدی است که میگفت دل امام هم با این حرفها نبود و چنین حرفهایی نباید تبلیغ شود.

خبر جدید  رسیدگی به ایثارگران سیل‌زده اولویت بنیاد در استان‌هاست/ کمک‌های سازمان اقتصادی کوثر به ایثارگران آسیب‌دیده در سیل

معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحاتبا اشاره به سخنی از امام یادآور شد:ما یک اصل تاسیسی در لسان رهبر کبیر انقلاب داریم که میگویند تعیین سرنوشت هر نسل برعهده خود آن نسل است. نه پیشینیانمیتوانند بر آیندگان چیزی را تحمیل کنند ونه کسانی که حالا هستند، میتوانند چیزی را به آیندگان تحمیل سازند. این اصل مهمترین اصلی بود که باعث تغییر رژیم سابق شد.سنت در برابر حق تعیین سرنوشت یک نسل کاملا رای میبازد. امروز این اصل آنقدر تاثیرگذار است که همه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی با همین اصل با نظام فعلی محاجه میکنند و از طرفی حکومت هم نمیتواند این اصل را نفی کند چراکه اگر این کار را بکند، کلیت و مبنای انقلاب زیر سوال میرود و از آن سو، مخلفان جمهوری اسلامی هم جز با این اصل نمیتوانند کسی را به خود بخوانند.

تاجزاده اضافه کرد: اصل تعیین سرنوشت جز از راه صندوق رای به دست نمیآید و از طریق یک انتخابات آزاد و سالم است که مشخص میشود مردم چه چیزی را میخواهند و جای این اصل تاسیسی فقط در صندوق رای است. اگر کسی جز این بگوید یعنی اعتقادی به ملت ندارد، میداند در اقلیت است و با زور میخواهد قدرت را به دست آورد و حفظ کند.

خبر جدید  روایت توئیتری تاج‌زاده از تلاش ناکامش برای مناظره درباره حادثه کوی دانشگاه/ زاکانی جواب پیامک نداد/ نظری هم پاسخگو نبود

وی ادامه داد: این اصل یعنی ملت صاحبخانه است و هرکس را که در هر زمان بخواهد، عوض کردهو کنار میزند یا برجا میگذارد. این اصل تعبیر دیگری از همان میزان رای ملت در کلام امام است.

این فعال سیاسی اصلاحطلب با یادآوریاینکه وقتی محمدرضا به سلطنت رسید به رغم اینکه مردم از این موضوع ناراحت بودند، نه نظام سلطنت با چالش جدی روبهرو شدو نه خود شاه، بیان کرد: حتی رقبای شاه که مثلا قاجاریها باشند در آن زمان حرفی نمیزنند. همچنین احزاب و گروههای سیاسی هم چندان حرفی نمیزنند و به نظر میرسد فضا به شکلی است که شاه میتواند علیرغم دست نشانده بودن، اگر درست عمل کند، بر سرکار بماند اما اولین اشتباه او در دوران دکتر مصدق، برکناری و دادگاهی کردن او بود.

تاجزاده ادامه داد: حرکت شاهعلیه دولت مصدق و جبران نکردن آن، اشتباه بود. الان هم وقتی ما میگوییم به مطبوعات آزادی دهیم، مخالفان میگویند یک بار این کار را کردیم و هزینه توقیف فلهای مطبوعات را هم پرداختیم. یعنی اصلا ذهنهای کوچک نمیفهمد که اگر توقیف فلهای مطبوعات انجام شده و هزینهاش داده شده، باید مجددا آزادی داده شود تا آن حرکت قبلی جبران شود وگرنه محدودیت در داخل ملت را به سمت استفاده از محصولات خارجی میبرد و رسانههای آنان جای رسانههای داخلی را می گیرد.


منبع :: https://www.ilna.ir

خبرهای مرتبط
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


آخرین اخبار سیاسی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

اخبار متفرقه