به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقلاز پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتدال و توسعه، «اکبر ترکان»، عضو هیات موسس و شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه افزود: اصلاحطلبان فداکارانه و بدون هیچ چشمداشتی در سال ۹۲ و ۹۶ از روحانی حمایت کردند و ما هم قدردان پشتیبانی آنها هستیم. باید بپذیریم که اگر حمایت اصلاحطلبان از روحانی نبود ممکن بود نتیجه انتخابات چیز دیگری باشد.

وی در مورد این بخش از صحبتهای محمود واعظی که گفته بود که ما نه در سال ۹۲ و نه در سال ۹۶ با اصلاحطلبان ائتلافی نکردهایم، گفت: ما مثل بقیه نظامهای سیاسی نیستیم ما شبیه خودمان هستیم و ائتلافی هم نداریم.

ترکان توضیح داد: ائتلاف این است که احزاب با هم رفاقت کنند و دو حزب برای دست یابی به اکثریت با هم توافقاتی میکنند و در نظام سیاسی ما این حرفها وجود دارد. در سیستم سیاسی ما ائتلاف به آن گونهای که در اقصینقاط دنیا مرسوم است وجود ندارد بلکه همه چیز بر پایه دوستی و رفاقت بوده و تاکنون هم پرثمر بوده است.

خبر جدید  محموله های امدادی ژاپن به سیلزدگان ایران رسید

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه خاطرنشان کرد: روحانی به حزب اعتدال و توسعه سهمیهای نداده است به اصلاحطلبان نیز همینطور و حضور افرادی چون واعظی و نوبخت در دولت به این دلیل نبوده که آنها عضو حزب اعتدال و توسعه بودند بلکه روحانی تصادفا آنها را انتخاب کرده است. اما در سطحهای میانی مدیریتی ممکن است افراد به صورت حزبی و از جمله از اعتدال و توسعه حضور داشته باشند.

خبر جدید  واشنگتن به اصل چین واحد پایبند باشد

قائم مقام ستاد انتخاباتی رییس جمهوری در سال ۹۲ همچنین درباره اظهارات یک عضو شورای عالی اصلاحطلبان مبنی بر اینکه 'در انتخابات ۹۲آقایان ترکان، نعمتزاده و حسین فریدون برای مذاکره با اصلاحطلبان به جلسه شورای هماهنگی آمدند، بنابر این ما با برادر رییسجمهوری به تفاهم رسیدیم' یادآور شد: ما سال ۹۲ جایی نرفتیم چرا که ما همیشه با دوستان اصلاحطلب رفاقت و دید و بازدید داشتهایم و این چیز خاصی نبود.

ترکان درباره این ادعا که واعظی میخواهد جهانگیری را در دولت به حاشیه براند، گفت: در دوره آقای هاشمی که بنده به عنوان وزیر حضور داشتم دفتر رییس جمهوری کار کوچک و محدودی داشت و یک جایی به نام نهاد ریاست جمهوری بود که این نهاد نیز زیر نظر معاون اول رییس جمهور بود. بنابراین امور اداره میشد در دوره احمدینژاد دفتر رییس جمهوری و نهاد با هم ادغام شدند یعنی نهاد ریاست جمهوری زیر نظر دفتر رییس جمهوری رفت.

خبر جدید  دستیاران بولتون استعفا کردند

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بیان داشت:ادامه داد: این موضوعاتی که امروز در مورد جهانگیری و غیره مطرح میشود به دلیل این ساختار بوده و بنابراین ساختار نهاد ریاست جمهوری باید به وضعیت سابق برگردد و از دفتر رییس جمهوری جدا شود.