به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، رسانههای محلی از وقوع چند انفجار در کارخانه تولید مواد منفجره در «نیژنی نووگورود» واقع در مرکز روسیه خبر میدهند.

بر اساس آمار اولیه تاکنون ۱۹ نفر کشته شدند.