به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا،سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این لایحه مدیریت بحران کشور را در نامهای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

در این نامه خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: عطف به نامه شماره ۶۵.۱۱۵۴۶ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ و پیرو نامه شماره ۹۸.۱۰۲۱۰۰۳۵ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر میگردد، در تبصره ماده ۹، اطلاق آن در مواردی که والدین تحفّظ واجب را انجام ندادهاند و صدمه مستند به آنها باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد، همچنین علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند ۵ سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

خبر جدید  دیدارهای جابری انصاری با هیأت‌هایی از چین، روسیه و آلمان