به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «کیوان خسروی»، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، در توییتر خود نوشت:

تلاش برای «بازگشت آمریکا به برجام و جبران خسارتهای وارد شده به ایران» و «رفع تحریمهای فراسرزمینی واشنگتن علیه ایران» که هر دو از اصول مورد پذیرش و تأکید جامعه بینالمللی است، میتواند تضمینی برای موفقیت سفر نخستوزیر ژاپن باشد.»

خبر جدید  سپاه برای مقابله با سیل آماده است