به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «حمید بعیدی نژاد»، سفیر ایران در لندن، روز چهارشنبه با انتشار پیامی در توییتر نوشت:

متأسفانه کشورهای اروپایی علاوه بر منافقین، مأمن و پناهگاه نمایندگان گروههای تروریستی و تجزیهطلب جدیدی شدهاند که آشکارا به دنبال تلاش برای تجزیه ایران هستند.

وی افزود: ملت ایران ایجاد فرصت به این گروههای منفور برای طراحی اقدامات تروریستی و تجزیهی ایران را مصداق آزادیهای سیاسی نمیداند.

خبر جدید  دشمن ایران را مجبور به بستن تنگه هرمز نکند