به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، «رضا اردکانیان»، وزیر نیرو، روز گذشته (شنبه) در هجدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بههم پیوسته منابع آب حوضه آبریز زایندهرود، اظهار کرد: زمان مدیریت عرضه آب به سر رسیده و الزاما باید به مدیریت تقاضا بپردازیم، بر این اساس لازم است حریم طبیعی محدودههای حوضه آبریز را به رسمیت بشناسیم.
وی با بیان اینکه با جدیت پیگیر این موضوع هستیم که در زمینه اصلاح ساختار جبران مافات شده و بسترهای مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز را فراهم کنیم، تصریح کرد: برای جلوگیری از آسیبهای مختلف در سطح کلان لازم است به سمت کمرنگ کردن مقوله سهمخواهی استانی رفته و همه در مدیریت حوضه آبریز از جمله برنامهریزی، تخصیص، عملیات، بهرهبرداری، سهیم باشند.
اردکانیان با تاکید بر پرداختن به موضوع چگونگی مصرف در مدیریت تقاضا و حرکت بهسمت توزیع عادلانه آب، اظهار کرد: همه ذینفعان و ذیمدخلان در داخل و خارج دولت باید در تصمیمگیری و مدیریت حوضه آبریز شریک باشند و زمان آن که هر کسی به فکر سهم استان خود باشد، سپری شده است.
وزیر نیرو با اشاره به صرف ساعتها جلسه و همفکری در تصویب قانون ممنوعیت کشت برنج در استانهای خارج از شمال کشور، ادامه داد: طبق گزارش مشترک جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در برخی استانها، متوسط ۵۰ هزار متر مکعب مصرف آب برای هر هکتار برنج محاسبه شده که این حجم مصرف با در نظر گرفتن مساحت زیر کشت، معادل نیمی از مصرف آب شرب و بهداشتی کشور خواهد بود، آن هم در استانی که کشت برنج مجاز نیست.
وی همچنین از تشکیل کارگروه اجتماعی در ذیل کارگروه سازگاری با کمآبی حوضه زایندهرود برای بررسی مسائل سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری خبر داد و اعضای این شورا را برای مشارکت در این کارگروه برای شناخت وضعیت اجتماعی حاکم بر حوضه دعوت کرد.