به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا،اکثریت نمایندگان پارلمان انگلیس با عدم رای اعتماد به دولت نخست وزیر انگلیس موافقت نکردند.

به گزارش رسانههای انگلیسی، در این رایگیری ۳۲۵ نمایندگان با عدم رای اعتماد به دولت ترزا می مخالفت کرده و ۳۰۶ نماینده با آن موافقت کردند.

«جرمی کوربین» رهبر مخالفان دولت تاکید کرد که دولت ترزا می باید این اطمینان را ایجاد کند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق صورت نخواهد گرفت.

خبر جدید  مکرون خواستار انعطاف ترامپ در مناقشه با ایران شد