کد خبر : 12006
تاریخ انتشار : شنبه 1 ژوئن 2019 - 16:37
114 views

تشکیل ستاد پیگیری تحقق وعده‌های مسئولان به سیل‌زدگان

تشکیل ستاد پیگیری تحقق وعده‌های مسئولان به سیل‌زدگان

حزب ندای ایرانیان از تشکیل ستادی به‌منظور پیگیری میزان تحقق وعده‌های مسئولان به سیل‌زدگان در این حزب خبر داد.

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، حزب ندای ایرانیان با انتشار مطلبی، از راهاندازیستادی با عنوان "ستاد پیگیری تحقق وعدههای مسئولان به سیلزدگان" در این حزب خبر داد.

ندای ایرانیان با بیان اهداف این حزب از تشکیل ستاد مذکور، تأکید کرده است: تجربهبلایای طبیعیگذشته نشان میدهد گاهی پس از رخ دادن حادثهای، سیل کمکها روانه این مناطق شده و با گذشت زمانو به دلیل فقدان نظارتو پیگیری مناسب، مردم مناطق آسیبدیده به آرامی فراموششده و با عدم تحقق وعدههای مسئولین، در انبوهی از مشکلات به حال خودشان رها میشوند.

امروز که تب اولیه کمکرسانی فروکش کرده و مسئولان کمتر برای حل مشکلات ناشی از سیل اخیر بسیج میشوند، مناسب دیدیم تا با نگاهی کلنگر، انتقادی و پرسشگر میزان تحقق وعدههای مسئولان را ارزیابی کنیم.

میدانیم و میدانید که اگر تحزب و نگرش اصولی آن در جامعه رونق بگیرد، فرصتی برای آحاد ملت پدید میآید تا با کمک احزاب بتوانند نظارت و مطالبه گری در چارچوب قانون را محقق نمایند. اهمیت احزاب به ویژه وقتی افزایش مییابد که اعتماد عمومی به مسئولین در شرایط مطلوبی قرار نداشته و وجههی مسئولین، به دلایلی چون ناکارآمدی و سوء مدیریتها، خدشهدار شده است.

به همین دلیل و بنا بر وظیفهی اجتماعی – حزبی خود، پس از فروکش کردن موج کمکهای مردمی و اقدامات ضربتی مسئولین، به نمایندگی از شما مردم صبور و مهربان، بر خود وظیفه میدانیم پس از رصد و پایش کامل وعدههای مسئولین، چشم بینای شما در پیگیری میزان تحقق وعدهها و دلایل عدم تحقق آنها باشیم.

حزب ندای ایرانیان بر آن است تا با تأکید بر اهمیت تقویت نظارت همگانی، پاسخگویی مسئولین، تحقق کامل وعدهها و ارتقای سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه، برای خود وظیفهای به عنوان ناظر بیطرف و نماینده مردم در سنجش میزان تحقق وعدههای دادهشده از سوی دولت و مسئولان امر تعریف کند و با تشکیل ستاد نظارت پیگیری تحقق وعدههای مسئولین به سیلزدگان، ضمن رصد میزان تحقق وعدهها، تلاش کند تا به شکاف میان حرف و عمل رسیدگی کرده و با ارائه گزارش مستند و مستمر به مردم، در جهت رفع مشکلات سیلزدگان، تحقق تمامی وعدهها و ترمیم شکاف اجتماعی قدم بردارد.

وظیفه خود میدانیم با تشکیل ستاد تحقق کامل وعدههای مطرحشده، تسکین آلام هموطنانمان در مناطق آسیبدیده در جایجای مهین را پیگیری نماییم. باشد تا بار دیگر لبخند رضایت بر چهرههای مردمان سرزمینمان در مناطق آسیبدیده نقش بندد که همانا رضای خدا در رضای مخلوق است.

اهم وعدههای بیانشده به شرح زیر است:

وعده اعلامشده برای کمک به سیلزدهها

نام ارگان و مسئول مربوطه

 • ده میلیون تومان کمک بلاعوض و چهل میلیون تومان وام برای بازسازی خانههای روستایی
 • دوازده میلیون تومان کمک بلاعوض و پنجاه میلیون تومان وام برای بازسازی خانههای شهری
 • پنج میلیون تومان برای هر هکتار مزرعه پرورش آبزی
 • پنج میلیون تومان برای دامداریهای کوچک
 • دو میلیون تومان برای هر هکتار زمین کشاورزی
 • پنج میلیون تومان برای هر هکتار باغ

هیئت دولت

 • چهار هزار بسته لوازمخانگی از قبیل یخچال، فرش و لوازم ضروری زندگی به سیلزدگان
 • چهارهزار رأس دام سبک به سیلزدگان
 • ایجاد ۳ هزار شغل در مناطق سیلزده
 • هزاربسته لوازمخانگی از قبیل یخچال، فرش، اجاقگاز، تلویزیون و لوازم ضروری زندگی به سیلزدگان شیراز
 • ده هزاربسته لوازمخانگی به سیلزدگانلرستان
 • پرداخت خسارت بیمه توسط بیمه طرف قراردادِ بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام به ۱۴۰هزار خانه روستایی استان خوزستان تا سقف ۳۵ میلیون تومان به خانههای آسیبدیده

ستاد اجرایی فرمان امام

 • ۱۳ میلیون تومان کمک بلاعوض برای سیلزدگان گلستان
 • وامهای معیشتی ۵ میلیون تومانی و وامهای حمایتی ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی بلاعوض و حمایتی به سیلزدگان شیراز
 • ۵ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۱۵ میلیون تومان وام به روستاییان
 • زمین رایگان به صاحبان خانههای سیلزده برای جابهجایی به محل دیگر
 • ۱۲ میلیون تومان به صاحبان خانههای شهری تخریبشده و شش میلیون تومان به صاحبان خانههای روستایی تخریبشده

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 • اختصاص ۴۴۲ میلیارد تومان برای جبران خسارت در بخش کشاورزی
 • مجوز پرداخت ۲۳۹۶٫۵ میلیارد ریال به خسارتدیدگان بخش کشاورزی
 • پرداخت ۷۱۰میلیارد تومان کمک بلاعوض به سیلزدگان
 • پرداخت ۳۰ میلیارد تومان به استانداری خوزستان بابت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق تکمیل و اصلاح سیل بندها و لایروبی رودخانهها و ایمنسازی شرایط حادث در حوضه آبریز و سدهای استان
 • کمک بلاعوض برای هر رأس دام سبک ۵۰۰ هزار تومان و دام سنگین ۳ میلیون تومان
 • معافیت مالیاتی واحدهایی که بیش از ۵۰ درصد خسارت دیدهاند
 • ۵ میلیون تومان کمک بلاعوض برای واحدهای تعمیراتی و ۱۵ میلیون تومان وام ارزانقیمت

سازمان برنامه و بودجه

 • بازسازی ۱۰۰ درصد خانههای افراد تحت پوشش کمیته امداد
 • پرداخت وام قرضالحسنه به مبلغ ٥ میلیون تومان برای مددجویان آسیبدیده از سیل
 • استمهال وامهای دریافتی مددجویان در مناطق سیلزده و امکان دریافت وام جدید اشتغال
 • ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان وام به طرحهای اشتغال مددجویان آسیبدیده بدون تشریفات اداری
 • اختصاص ۲۰ میلیارد تومان، اعتبار اولیه وام قرضالحسنه خوزستان

رئیس کمیته امداد

 • اعطای وامهای قرضالحسنه در کنار وامهای دولت
 • تأخیر اقساط بدهیهای قبلی آنها و دادن تنفس چندساله بدون اخذ جرائم
 • اعطای وام جدید برای راهاندازی مجدد فعالیتها
 • ۴هزار میلیارد تسهیلات برای جبران خسارات مناطق سیلزده

بانک مرکزی

 • اختصاص سیل ۳۰ میلیارد تومان تنخواه به استان گلستان

وزیر اقتصاد

 • پرداخت کمکهای بلاعوض به کشاورزان آسیبدیده به شرح زیر:

الف- به ازای هر هکتار اراضی زراعی خسارتدیده ۲۰میلیون ریال

ب- به ازای هر هکتار اراضی باغی خسارتدیده ۵۰میلیون ریال

ج- به ازای هر رأس دام سبک تلفشده ۵میلیون ریال

د- به ازای هر رأس دام سنگین تلفشده ۳۰میلیون ریال

 • پرداخت تسهیلات بانکی کمبهره جهت احیا:

الف- احیای اراضی زراعی و باغی به ازای هر هکتار ۵۰ میلیون ریال

ب- احیا و بازسازی هر سالن ۱۰ هزار قطعهای مرغداری ۲۰۰ میلیون ریال

ج- احیا و بازسازی هر واحد آبزیپروری ۲۰۰ میلیون ریال

 • تأمین اعتبارات تملک دارایی و سرمایهای:

الف- استان گلستان هزار میلیارد ریال

ب- استان مازندران ۵۰۰ میلیارد ریال

وزیر جهاد کشاورزی

 • بیمه بیکاری کارگران بیکار شده ناشی از سیل
 • دو هزار تسهیلات ۵ میلیون تومانی برای روستاییان
 • اختصاص ۲۸ هزار فقره تسهیلات وام به سیلزدگان
 • پرداخت ۱۱ هزار فقره تسهیلات اعتباری بهصورت چهار هزار فقره قرضالحسنه و ۷۰۰۰ فقره جعاله تعمیرات مسکن توسط بانک توسعه تعاون
 • ۱۷ هزار تسهیلات به سیلزدگان توسط بانک رفاه
 • وام قرضالحسنه ۵ میلیون تومانی برای خرید لوازم منزل مددجویان بهزیستی
 • ۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای بازسازی مسکن مددجویانی سرپرست خانوار
 • تخصیص ۱۱هزار وام ضروری از محل اعتبارات این وزارتخانه برای سیلزدگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 • وامهای ارزانقیمت و بلاعوض دولت به سیلزدگان لرستان برای مرمت واحدهای مسکونی
 • دو و پنج میلیون تومان کمک بلاعوض به ازای هر هکتار زمین کشاورزی و باغات آسیبدیده

وزیر بهداشت

 • معافیت ۵۰ درصدی مالیات واحدهای تولید استانهای سیلزده
 • تا سقف ۴۵ میلیون تومان تسهیلات ارزانقیمت برای اصناف سیلزده
 • معافیت مالیاتی در سال ۹۷ برای واحدهایی که بیش از ۵۰ درصد خسارت دیدهاند

وزیر صنعت، معدن و تجارت

 • اختصاص ۵ میلیارد تومان بودجه برای تجهیزات سیستم گرمایشی مدارس سیلزده گلستان
 • اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان هزینه ایاب و ذهاب به دانش آموزان مناطق سیلزده خوزستان

وزیر آموزش و پرورش

 • پرداخت اجارهبها به سیلزدگان لرستان
 • هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض به مردم سیلزده

وزیر کشور

 • وام ۵ میلیون تومانی به بازنشستگان سیلزده استان گلستان، لرستان و مازندران

مدیرعامل صندوق بازنشستگی

 • بیمه بیکاری برای کارگران سیلزده
 • ارائه تسهیلات هدفمند برای تعاونیها و شهرکهای صنعتی آسیبدیده توسط بانک توسعه تعاون و مجموعه بانکهای زیرمجموعه وزارت رفاه
 • وام ۵۰۰ میلیون ریالی تأمین لوازمخانگی در قالب طرح امید

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 • دریافت مقرری بیمه بیکاری توسط کارگران بیکار شده ناشی از سیل

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 • ۵۰ میلیون تومان تسهیلات به عشایر خسارتدیده از سیل

رئیس سازمان امور عشایر ایران

 • تعمیر رایگان بدنه آسیبدیده محصولات سایپا در سیل

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا

 • اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی و اراضی کشاورزی

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور

 • تخصیص ۳۶ میلیارد تومان به ارائهدهندگان خدمت در استان سیلزده گلستان

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت

 • مهلت ٢ ساله به مشتریان در مناطق سیلزده برای بازپرداخت تسهیلات و بدهی بانکی خود، داد
 • بخشش جرائم تأخیر پرداخت تسهیلات مشتریان در مناطق سیلزده تا پایان سال ٩٧

بانک آینده

 • پرداخت کمکهزینه معیشتی به مددجویان بهزیستی مناطق سیلزده
 • وام ۵ میلیونی برای خرید لوازم سیلزدگان

رئیس سازمان بهزیستی

 • پرداخت اقساط آن دسته از خانههایی که با تسهیلات این بانک، خریداری یا ساختهشدهاند، از طریق بیمه

بانک مسکن

 • تأمین سیمان موردنیاز برای بازسازی واحدهای مسکونی در تمام استانهای سیلزده بهصورت رایگان
 • اختصاص ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات یارانهای اشتغالزا مازاد بر تسهیلات قبلی
 • اختصاص ۳۵ میلیارد تومان وام اشتغالزایی برای استانهای سیلزده

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

 • استفاده از امکان ویژهی امهال تسهیلات یا اقساط سررسید شده تا شش ماه

بانک ملت

 • تعویق بازپرداخت وامهای دانشآموختگان مناطق سیلزده به مدت دو سال
 • ۲۰ میلیون ریال کمک و مساعدت به دانشجویان ساکن در مناطق سیلزده مبلغ به عنوان تسهیلات قرضالحسنه حوادث غیرمترقبه

صندوق رفاه دانشجویان

 • کمک ۱۰ میلیون تومانی به سیلزدگان ایثارگر

صندوق شاهد و ایثارگر

 • ارائه وام اشتغال به ایثارگران خسارتدیده در سیلهای اخیر به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران

 • پرداخت ۱۰ میلیون تومان به سرپرست خانواده فوتشدگان

رئیس جمعیت هلالاحمر

 • پرداخت ۱۰هزار میلیارد تومان به کشاورزان سیلزده

معاون اقتصادی وزیر کشور

انتهای پیام/


منبع :: تشکیل ستاد پیگیری تحقق وعده‌های مسئولان به سیل‌زدگان

خبر جدید  گزارش: اعترافِ اصلاح‌طلبان به اختلاف انتخاباتی؛ از «حضور مشروط» تا سرلیستِ نامشخص

برچسب ها :

ناموجود
خبرهای مرتبط
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


آخرین اخبار سیاسی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

اخبار متفرقه

  Sorry, no posts matched your criteria.