به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،«سعیدرضا عاملی» با رای اعضای شورا به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شد تا پس از تایید عضویتش در شورای عالی اتقلاب فرهنگی توسط رهبر انقلاب، جایگزین مخبر دزفولی شود.