به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رییس جمهور، در توییتر خود نوشت:

درلباس رزم، کسوت طبابت یا ردای وزارت؛ دغدغه اش دین و ایران و کاهش رنج مردم بوده.
دکتر قاضی زاده هاشمی روزی آمد وروزی از دولت رفت. اما خودش بود وبه مردم ریا نفروخت؛ استوار وبا مرام ،به ۸۱۲شهر وروستا رفت وتا لحظه آخر براین نهج ایستاد وبرای سلامت جامعه کوشید.

قدرشناس باشیم