به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «جواد کریمی قدوسی»، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، که امروز به عنوان یکی از ناطقان میان دستور در حال نطق بود در زمانی که صحبت هایش به پایان رسید، گفت: من بار دیگر اسناد مربوط به فتنه فتنهگران را به رئیس مجلس تقدیم میکنم.

خبر جدید  تروریسم اقتصادی را دیپلماسی می‌خوانید؟

مطهری که در این لحظه ریاست جلسه را برعهده داشت، خطاب به کریمی قدوسی گفت: مشکل اینجاست که شما بنده را هم جزو فتنهگران دانستهاید.

در این لحظه مجلس با خنده نمایندگان مواجه شد.