به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، آیتالله جنتی،دبیر شورای نگهبان، در ابتدای جلسه امروز گفت: هرساله در ماههای پایانی سال به دلیل وجود مسائل فوقالعادهای از جمله بررسی بودجه، تراکم کاری بیشتری داریم که این موضوع فعالیت دوچندان میطلبد.

دبیر شورای نگهبان افزود: با توجه به اینکه در آستانه بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی هستیم نمیتوانیم نسبت به آن بیتوجه باشیم و باید فعالیت ما در این زمینه بیشتر باشد.

خبر جدید  طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی رد شد

آیتالله جنتی با تاکید بر اینکه در بررسی بودجه باید جلوی اسراف گرفته شود، اضافه کرد: متاسفانه در این زمینه شاهدیم در جاهایی پولهای زیادی بیدلیل هزینه میشود.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده، از تشدید مخالفتها و دشمنیهای بیعلت با نظارت شورای نگهبان انتقاد و بیان کرد: این هجمه زودهنگام که اغلب از خارج هدایت میشود به منظور تضعیف جایگاه این نهاد مقدس است و ما باید از مواضع بهحق شورای نگهبان در اجرای نظارت قانونی دفاع کنیم.

خبر جدید  مجلس با دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرد

دبیر شورای نگهبان با توضیح مختصری از روند ادامه درمان آیتالله مومن عضو فقهای شورای نگهبان اظهار امیدواری کرد به لطف خداوند و دعای مومنان شفای عاجل این عزیز را شاهد باشیم.