به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه،در پیامی توئیتری نوشت:

پس از برجام، نفتا، پیمان شراکت ترانس پاسیفیک، کنوانسیون آب و هوا (توافق پاریس) و… رژیم ترامپ به همراه رژیم صهیونیستی امروز رسما از یونسکو نیز خارج شدند.
آیا چیز دیگری مانده که دولت ترامپ و رژیم دست نشانده اش از آن خارج شوند؟ شاید یکسره از سیاره زمین (خارج شوند)؟