به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه، که در سفری رسمی در عراق حضور دارد، با سیدعمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق دیدار و گفتوگو کرد.