کد خبر : 12412
تاریخ انتشار : یکشنبه 9 ژوئن 2019 - 17:24
73 views

فشارهای آمریکا طرفداران FATF ‌در مجمع را کاهش داده ‌است

فشارهای آمریکا طرفداران FATF ‌در مجمع را کاهش داده ‌است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فشارهای آمریکا طرفداری از پالرمو و CFT را میان اعضای مجمع تشخیص کمتر کرده است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه شنبه ۱۸ خردادماه با حضور در برنامه زنده نگاه یک، با مخاطبان رسانه ملی در موضوع تحولات سیاسی و اقتصادی گفتگو کرد.

وی با تبریک عید سعید فطر و با گرامیداشت سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: از همین فرصت استفاده میکنم و ضمن تبریک عید سعید فطر، آرزوی توفیق و سربلندی برادران و خواهرانمان را دارم.

وی با یادآوری سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) گفت: انقلاب ما یک انقلاب عمیق با آرمانهای بزرگ بوده است، در حد اصلاح و ترمیم اگر بود، نامی از امام نبود و دشمنیها با ملت ما ادامه پیدا نمیکرد. ملت ما جهش بزرگی را برای رسیدن به آرمانهای بزرگ خود شروع کرده و از این راه بهسوی تمدن بزرگ گام برداشته است. این راه ادامه دارد و امام زنده است و صفبندی دشمنان با ما ادامه خواهد داشت. این آمریکا است که با ما و راه ما درگیر میشود و ما راهی جز مقاومت برای پیشرفت نداریم. شکلگیری یک دولت مستقل و بزرگ در شمال خلیج فارس، بهضرر آمریکاییها است، میخواهند ما را به دوران سیاه قاجار و پهلوی برگردانند.

رضایی با اشاره به کلیدواژه مقاومت در اندیشه امام راحل گفت: دشمنی جدی با ما از ابتدای انقلاب آغاز شده و دو نوع فشار به ما تحمیل کردند؛ اول فشار سخت مثل ترور و جنگ و حمله نظامی برای ما بهوجود آوردند. با مقاومت توانستیم سپر دفاع برای ملتمان تدارک ببینیم، حتی آقای ترامپ اذعان دارد که قصد حمله نظامی ندارند، چون میدانند که اگر اقدامی کنند، تمام منطقه آتش میگیرد. دهه اول فشارهای نظامی و سخت بود که تبدیل به توانایی شد. حسرت سربازان ما برای فشنگ، تبدیل به موشکهای بردبالا و دقیق شده است. فشار نظامی پایان پیدا کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس اضافه کرد: با مقاومت توانستیم تواناییهای دفاعی خود را گسترش دهیم. در این چهل سال ما تحریم اقتصادی بودیم. اروپاییها در سال ۹۱ امیدوار بودند که کار ایران را با تحریمهای اقتصادی به پایان ببرند، قبل از آن هم تحریمهایی بود، بهمرور اضافه شدهاند. مسئله اینجاست که چرا این تحریمها پایان نمییابند. این تحریمها باید با مقاومت انقلابی و فعال مردم کنار زدهو پایان یابد. ما باید به بیش از شکست آمریکا فکر کنیم و کاری کنیم که آنها دیگر سراغ تحریم ایران نروند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مقاومت تنها مخصوص ملت ما نیست. هیچ ملتی با سازش موفق نشده است. نوع مقاومت ملت ما با دیگر کشورها فرق میکند. در اروپا هم با مقاومت بوده که پیشرفت کردهاند، انگلیس که دشمن ما بوده در برابر هیتلر مقاومت کردند. فیلم تاریکترین ساعت، مقاومت چرچیل در برابر نازیها را نشان میدهد و میبینیم که می خواهند بگویند تاریکترین ساعتها را به روشنایی تبدیل کردهاند. ژاپن و چین از راه مقاومت پیروز شدند. مصدق هم زمانی که مقاومت را کنار گذاشت گرفتار کودتای آمریکا شد و دولتش شکست خورد.

رضایی گفت: فشارها در مقابل پیشرفت ماست. ما اگر بهسوی آرمانهایمان حرکت نکنیم، دشمن با ما کاری نخواهد داشت. ما توانایی بیسابقهای در امور دولتی داریم و برخی از کشورهای منطقه به دولتسازی و ملتسازی با همراهی ایران فکر میکنند. این قدرت از پیشرفت ما پیدا شده است. اگر نخواهیم ملت بزرگی و مستقلی باشیم، دشمن با ما کاری نخواهد داشت. دشمن نتوانسته جلوی پیشرفت ما را بگیرد. ما با فشارهای آمریکا، سازمان اطلاعاتی قدرتمند و توان دفاعی بزرگیرا به دست آوردهایم.

خبر جدید  قائم مقام وزیر علوم: قانون مقابله با تقلب علمی از اول مهر ابلاغ می‌شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اهداف آمریکا از فشار به ملت ایران گفت: هرچه ایران بزرگتر شود، توسعه پیدا کند آمریکا کوچکتر و از منطقه دورتر میشود. یک جایگزینی قدرت در منطقه در حال وقوع است. ما با شیوه مقاومت به این دستاورد رسیدهایم. مردم کشورهای منطقه از ما تقاضا میکنند که در کشورهایشان حضور داشته باشیم. آنها از آمریکا فاصله میگیرند و این قدرت منطقهای برای آمریکا گران تمام شده است.

وی افزود: مقاومت فعال، یک فرایند و فناوری است. مرحله اولش، فرصتسازی یا شکست دشمن است. باید فرصتها را به بهرهبرداری برسانیم و ظرفیتها را فعال کنیم. آمریکاییها سه هدف را دنبال میکنند، میخواهند دوگانگی و دوقطبی در جامعه، دولتمردان و میان مردم و حکومت ایجاد کنند، عدهای را طرفدار مذاکره و عدهای را مخالف مذاکره کنند، میخواهند با ایجاد نارضایتی و فشار اقتصادی، امنیت ما را که بزرگترین دستاورد انقلاب است، مخدوش کنند.

رضایی گفت: آمریکاییها برای این کار استراتژیهایی را در نظر دارند، میخواهند سختترین تحریمها را اجرا کنند که البته سروصدا و جنگ روانیای بیش نیست. آمریکاییها دنبال این هستند که ما را به پای میز مذاکره بکشانند. این فشارها برای مذاکره است. اگر مذاکره نباشد، فشار بیمعنی میشود. مذاکره هدف نهایی آمریکایی هاست و مقاومت ما می تواند تعیین کننده باشد. ما باید به آمریکایی خودمان را با انسجام اثبات کنیم. ما به دولت انتقاد داریم اما مقابل آمریکاییها کنار هم ایستادهایم، حتی برخی از ضدانقلاب خارجنشین هم در برابر تروریست خواندن سپاه، سکوت نکرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: برنامه آمریکا مشخص است و ما هم مطمئناً به مقاومت خود ادامه میدهیم و باید وارد مقاومت فعال شویم. این که حرفهای آمریکاییها عوض میشود، نشاندهنده شکست آنهاست. از شروط ترکمنچای گذر کردهاند و میگویند حاضرند بدون پیششرط مذاکره کنند، ناوهایشان را در ۵۰۰کیلومتری چابهار و عقبتر از آن بردهاند.

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) گفت: دشمنان ما در همه اهدافشان با شکست روبهرو شدهاند و نمیتوانند وارد بحث جنگ نظامی با ما شوند. آقای جان بولتن و پمپئو که محاسباتشان تحت تأثیر منافقین، اسرائیل و عربستان است، نمیتوانند تحلیل عمیق مؤسسات پژوهشی و نطرات ژنرالهای ارتش آمریکا را که معتقدند نمیتوانند با حرف به مقابله با ایران بیایند، [درک کنند]. آنها حادثه جزیره فارسی و جنگ ایران و عراق را تحلیل میکنند. آنها اذعان دارند که تصمیمگیران نظامی ایران از انعطافپذیری و نوآوری و خلاقیت برخوردارند. ارتشیهای آمریکا میدانند که منازعه با ایران، کل منطقه را بهآتش میکشاند. نیروهای مسلح ما آمادگی خودشان را حفظ کردهاند و دشمن را هم دستکم نگرفتهاند. نیروهای ما ناوهای آمریکا را زیر نظر دارند و آماده دفاع هستند. آنها هم نمیخواهند درگیری ناخواستهای با نیروهای ما داشته باشند. از ما خواستهاند که تلفن قرمز راهاندازی شود و بر اثر اشتباه، درگیری ناخواستهای رخ ندهد، به نیروهایشان گفتهاند که "اگر ایرانیها نزدیک شدند درگیر شوید"، اما جایی قرار گرفتهاند که ما نیازی به نزدیک شدن به آنها نمیبینیم.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس گفت: کسانی که با خوشخیالی و بدون محاسبات وارد یک امر حیثیتی میشوند، با یک شکست، خیلی زود کنترل خود را از دست میدهند. دنیا نظارهگر منازعه ایران و آمریکا هستند و میبینند که آقای ترامپ چه میکند و افق کار ترامپ را میبینند. آنها در فشار روحی از یک شکست محتمل، دچار اختلال شدهاند، یک روز میگویند "میخواهیم با رهبران ایران کار کنیم"! این حرفها نشان میدهد که در موضع تصمیمگیری درستی نیستند. منابع مقاومت ما بسیار بیشتر از منابع فشار آمریکاست. حرف اصلی ما با اروپاست؛ آنها باید به تعهدات خود عمل کنند. ما یک روز هم به فرصت دوماهه شورای امنیت ملی اضافه نخواهیم کرد. آمریکا باید بداند که ما هزینهمند کردن تحریم و فشار را از طرق مشروع حق خود میدانیم. ملت ما هزینههای بزرگی را با هر ابزار مشروع علیه فشارهای آمریکا اعمال خواهد کرد. اروپا باید به تعهداتش عمل کند، نمیتواند به تعهدات خود پایبند نباشد، موضوع رفاقت و همکاری نیست، بحث قرارداد و توافق بینالمللی است که باید به آن عمل کنند. این که با چند هزار دلار و یک کانال محدود با ما ارتباط مالی داشته باشند، قابل قبول نیست. تعهدات اروپاییها در برجام ذکر شده است. ما پیشداوری نمیکنیم اما بدانند که ملت ایران نجابت بهخرج داده و به آنها باز فرصت داده است. این دو ماه در هفتههای آینده تمام میشود.

خبر جدید  بیانیه‌ خبرگان رهبری به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس

وی اضافه کرد: امروز آمریکاییها از نظر تاریخی، در ضعف بزرگی در ابعاد سیاسی و اقتصادی و نظامی قرار گرفتهاند. احتمال وقوع تهدیدات آمریکا به ده بیست درصد رسیده است. آمریکا حدود ۲۲ هزار میلیارد دلار بدهی دارد، ۲۸ میلیون آمریکایی بیمه نیستند، بودجه برای کارهای زیربنایی مثل آب و شبکه توزیع انرژی ندارد و از عربستان و دیگر کشورها گدایی میکند. از این گاوشیرده، برای مردم آمریکا میدوشد تا هزینههای خود را تأمین کند زیرا تواناییهای گذشته را ندارد. آنها منابع برای ایجاد یک رویداد بزرگ علیه ما را ندارد. آنها در ائتلاف و حامی هم با مشکل روبهرو شدهاند. بین آمریکا و اروپا و چین و روسیه اختلافات زیادی بهوجود آمده است.

محسن رضایی گفت: محاسبات کمیسیون اقتصاد ما میگوید که دولت ما دو تا سه برابر نقدینگی کشور دارایی دارد. دولت ما بسیار ثروتمند است و میتواند این سرمایهها را نقد کند. با کنترل چهار پنج هزار حساب، با گردش بالای بیست میلیارد تومان، منبع ۱۲هزار میلیارد تومان به بودجه مالیاتی کشور اضافه شده است.

دکتر محسن رضایی گفت: میخواهیم از همین منظر به مقاومت اقتصادی فعال وارد شویم چون به شکست آمریکاییها یقین داریم. نباید بحث مقاومت را در حداقل بهرهبرداری که شکست دشمن است، محدود کنیم. ما نباید زیر بار مذاکره بر سر توانمندی موشکی و نوامیس انقلاب برویم و کنار آن باید از حضور در سوریه و عراق برای تقویت بازار و تجارت خود استفاده کنیم. سال گذشته ۹میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم که میتواند تا ۳۰ میلیارد دلار برسد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مفهوم فدرالیزم اقتصادی گفت: ما باید در داخل کشور، تمام امکانات را فعال کنیم. این بهترین فرصت برای صنعتی شدن اقتصادی ما است. اگر تولید در ایران فعال شود ما واردکننده نفت میشویم! من مخالف فدرال سیاسی هستم اما در کشاورزی، در درمان، در اقتصاد باید اختیارات را به مردم و مناطق داد. ایالتهای اقتصاد بهوجود آید. در اقتصاد باید امور را به مردم سپرد و دولت نقش نظارتی داشته باشد. در بند سوم اقتصاد مقاومتی دادن اختیارات به مناطق و استانها آمده است. ما دنبال اقتصاد آزاد نیستیم اما باید آزادی اقتصادی را دنبال کنیم. باید اختیارات اقتصاد را به مردم و استانها داد. وزارتخانهها باید کار اجرایی را به استانها واگذار کنند.

خبر جدید  تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در دانشگاه آزاد امکان‌پذیر شد

دکتر رضایی افزود: باید اقتصاد را مردمپایه کنیم. برای مردمپایه شدن اقتصاد، باید به مردم اختیار داد. آنها مزیت نسبی را بهتر از دولت تشخیص میدهند. البته منابع ملی را قرار نیست واگذار کنیم. دولت باید راه را برای فعالیت اقتصادی مردم، باز کند. با اصلاح سیاستهای مالی، دولت میتواند سرمایهگذاری در پروژهها را به مردم واگذار کند. ستون سومی در بودجه نیاز است که مشارکت مردمی و دولتی را در فعالیت عمرانی لحاظ کند. ما باید آسیبپذیریهایی مثل ارز را کنترل کنیم. دولت باید برنامهریزی کند. سال ۹۴ و ۹۵ مازاد ارزی داریم اما در سال ۹۶ نوزده میلیارد دلار از منابع ارزی خود را از دست دادیم. باید نقدینگی را کنترل کنیم. این ضریب فزاینده پول را میتوان به بازارهای مولد و صنعت هدایت کنیم. اگر نقدینگی راهی بانکها شود، بدون اینکه وارد تولید شود، سیل نقدینگی تشکیل میشود.

وی ابراز کرد: سیاستهای بانک مرکزی ما بر اساس روشهای دهه هشتاد میلادی اداره میشد و نمیتوانست جلوی حجم پول و زایش آن را بگیرد. ما به تحول نظام بانکی و پولی نیاز داریم. اخیراً دولت به کارهای اصلاحی روی آورده است بهعنوان نمونه بانک مرکزی به کنترل تراکنشها روی آورده است. ورود ارزهای ناشی از صادرات و سیاستهای بانک مرکزی و کاهش تنش، ارزش دلار را کم کرده و اگر مقاومت اقتصادی فعال داشته باشیم دلار تا ۷۵۰۰ تومان کاهش ارزش پیدا میکند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید به شفافیت روی آورد. سامانههای وزارتخانهها و بانکها به هم متصل شوند. آقای روحانی از همه اختیارات خودش استفاده کند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا میتواند با اختیارات خود، قاچاق را جلوگیری کند. از آقای رئیسی تقاضا میکنیم که مصوبه مجمع برای «از کجا آوردهاید؟» را اجرایی کند. موضوع انضباط در کشور ضعیف است، حیف و میل زیاد است. با نظم و انضباط اقتصادی میتوان جلوی فسادها را گرفت. نظر رهبری معظم انقلاب، مجمع و دولت این نیست که مردم باید ریاضت بکشند و به مردم فشار بیاید. چه ارتباطی بین مسکن و نرخ ارز وجود دارد؟ باید به خانههای خالی و گرانقیمت تهران مالیات وضع کرد. با مقاومت اقتصادی قیمت ارز پایین میآید و اقتصاد ما به شکوفایی میرسد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش مجمع در همکاری با دولت و سایر دستگاهها گفت: موضوع نظارت دو سال است در مجمع بهدستور مقام معظم رهبری فعال شده است. بهطور جدی در هیئت نظارت داریم امور را کنترل میکنیم. لوایح پالرمو وCFT از صحن مجمع به کمیسیونها رفته اما از دستور خارج نشده، فشارهای آمریکا طرفداری از این لوایح را در مجمع کمتر کرده است. ما آمریکاییها را شکست خواهیم داد.

رضایی گفت: در پایان یادآور شوم که در سیمای نسل جوان تحولی میبینم که گام دوم انقلاب در موضوع اقتصاد و فرهنگ، به انقلابی دیگر تبدیل خواهد شد. انقلاب ما انقلاب خودباوری و اعتماد به نفس بوده. ما خودمان را در جنگ و دفاع پیدا کردیم، چرا در مسائل اقتصاد و خودروسازی صاحب برند موفقی در دنیا نباشیم؟ انشاءالله با این غلط آمریکاییها، به شکوفایی اقتصادی هم خواهیم رسید.

انتهای پیام/*


منبع :: فشارهای آمریکا طرفداران FATF ‌در مجمع را کاهش داده ‌است

برچسب ها :

ناموجود
خبرهای مرتبط
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


آخرین اخبار سیاسی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

اخبار متفرقه

    Sorry, no posts matched your criteria.