به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی عصر چهارشنبه در شورای عالی فضای مجازی، افزود: مردم قم از آغاز نهضت اسلامی و تا فروردین ۴۲ و حمله رژیم ستمشاهی به مدرسه فیضیه، ۱۵ خرداد و سخنرانی تاریخی حضرت امام(ره) در عاشورای سال ۴۲ ، نقش ارزندهای ایفا و در کنار روحانیت و طلاب وفاداری کردند.

دکتر روحانی افزود: قیام ۱۹ دی مردم قم در حمایت از حضرت امام(ره) به فرآیندی تبدیل شد که به پیروزی کل ملت در انقلاب اسلامی رسید و از جمله مردم مومن تبریز در چهلم شهدای ۱۹ دی، حماسه دیگری در مبارزه آفریدند.

رئیس شورای عالی فضای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه و وظایف مهم این شورا و نیز تحولات گسترده در حوزه ارتباطات اجتماعی، افزود: فرصتهای بزرگ فضای مجازی و شبکههای نوین اطلاعرسانی باید در شرایط تحریم به سمت کمک به تولید و ارتقای اشتغال هدایت شود.

خبر جدید  وزرای اقتصاد و ارتباطات امروز در مجلس حضور می‌یابند

دکتر روحانی همچنین با تأکید بر مطالبه مهم رهبر معظم انقلاب جهت حضور پرشور و آگاهانه جوانان در فضای مجازی برای خنثی کردن توطئههای دشمنان، تقویت روحیه امید به آینده، اتحاد و اعتماد عمومی را مهمترین اقدام برای مقابله با یأسآفرینی و ترویج مطالب خلاف واقع از سوی بدخواهان ارزیابی و خواهان توجه ویژه و هوشیاری رسانهها در این زمینه شد.

آغاز بررسی نظام هویت معتبر در فضای مجازی

در این جلسه، بخشی از نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور مورد بررسی قرار گرفت و مفاهیم و الزامات زیست بوم هویت فضای مجازی کشور به تصویب رسید.

خبر جدید  رضایی: شما پیروز خواهید بود

هدف از ایجاد این نظام، استقرار زیست بوم تأمین کننده زیر ساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسئولانه و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیتها در فضای مجازی است که زمینه لازم را برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سامانههای فنی، رسانههای تعاملی و خدمات اداری ایجاد میکند.

الزامات زیست بوم هویت فضای مجازی شامل، تأمین مقیاس مورد نیاز برای انواع کاربردهای با قابلیت گسترش در کاربردهای آتی، تأمین سطوح اعتبار و اعتماد در تأمین اطلاعات هویت دیجیتالی به تناسب نوع تعامل، صیانت از حریم خصوصی اشخاص و حقوق عمومی جامعه، تناسب میان میزان اطلاعات ارایه شده از هر موجودیت با نوع تعامل با رعایت اختیار یا آگاهی موجودیتها، تأمین ادله دیجیتال در ثبت و اعطای شناسهها و گواهیها و اعتباربخشی صفتها، رعایت امنیت اطلاعات هویت دیجیتالی و تناسب آن با نوع تعامل از طریق ایجاد چارچوب مبادله قابل اعتماد و اعطای گواهی موثق، مرتبط بودن اطلاعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی، اتکاپذیری، تابآوری، ماندگاری، کاربری آسان، ساده بودن ساختار و تعامل پذیری میان اجزاء زیست بوم است.

خبر جدید  مجازات قصاص برای مجرمان اسیدپاشی تعیین شد

بررسی نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور، در جلسات آینده شورای عالی فضای مجازی ادامه می یابد.