به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در یازدهمین جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، که شامگاه دوشنبه – ۱۰ دی – در محل وزارت کشور برگزار شد، وزیر کشور و رئیس ستاد، پس از شنیدن گزارشهای ارائهشده از سوی کارگروه های تخصصی و دستگاههای عضو ستاد، ضمن اتخاذ و ابلاغ تصمیمات مقتضی، با تحسین مسئولیتشناسی مردم در مواجهه با شرایط اقتصادی کشور و همراهی و همگامی عمومی با سیاستهای اقتصادی برای مقابله با تلاش دشمن، آثار و ابعاد تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه را بر شمرد و با توجه به موفقیتهای مهم بدست آمده، از این تدبیر تجلیل کرد.

وزیر کشور با اشاره به بررسی مستمر و بهنگام تصمیمات شورا از سوی مقام معظم رهبری، ابلاغ مصوبات مورد تایید ایشان حداکثر ۴۸ ساعت پس از تصویب را عامل اثرگذاری فوقالعاده تصمیمات شورای هماهنگی سه قوه برشمرد و افزود: امیدوارم از رهگذر استمرار حمایتها و همراهی مردم شریف، نقشآفرینی هماهنگ همه دستگاههای ذیربط و تداوم حمایتهای مقام معظم رهبری، آرامش و ثبات ایجاد شده در بازار و فضای اقتصادی کشور استمرار یابد و شرایط معیشتی مناسبتری برای عموم مردم فراهم شود.

خبر جدید  فراموشی همیشه بهترین راه نیست

در یازدهمین جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، گزارش بانک مرکزی از روند مدیریت بازار ارز و ابعاد اطلاع رسانی و تبلیغات مدیریت بازار ارز ارائه شد و با توجه به محتوای این گزارش، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور از عملکرد مطلوب صدا و سیما در همکاری با بانک مرکزی برای استمرار فضای ثبات و آرامش در بازار تشکر کرد.

رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی در ادامه این جلسه، پس از توجه به گزارش نماینده سازمان برنامه و بودجه از سفر به استان خراسان جنوبی و تأثیر این سفر در تصمیم گیری های اقتصادی استان، با اشاره به تصمیمات خوب و مؤثر اتخاذ شده در سفرهای استانی از همه مسئولان خواست این سفرها را با برنامه ریزی دقیق تر در دستور کار خود قرار دهند.

خبر جدید  واکنش قاسمی به اظهارات مداخله جویانه وزیر خارجه فرانسه درباره ایران

وی افزود: در شرایطی که رسانههای خارجی به دنبال تلقین یأس و ناامیدی به مردم هستند و به طور مدام فضای جامعه را نامطلوب نمایش می دهند؛ حضور مسئولان در کنار مردم می تواند مایه دلگرمی، اطمینان خاطر و افزایش امید در اقشار مختلف باشد. بعلاوه، مسئولان در این سفرها شرایط واقعی جامعه را میبینند و میتوانند تصمیمات درست و البته متکی به پشتوانه کارشناسی را در محل اتخاذ کنند، که این تصمیمات، مطمئناً کمککننده و راهگشا خواهد بود.

وزیر کشور در همین زمینه ادامه داد: واقعیت این است که مردم؛ روحیه و امید بالایی دارند که با اقدامات و تصمیماتِ سازنده و راهگشا، ولو محدود، میتوان این امید و روحیه را خصوصاً در شهرهای کوچک به طور مضاعف تقویت و در کنار آن زمینههای کار و اشتغال و پیشرفت مناطق مختلف فراهم کرد.

رئیس ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به برخی پیشبینیهای غیر صحیح مطرح شده در خصوص سال ۹۸ گفت: القاء شرایط نامطلوب در سال آینده، نه تنها بهانهای برای دشمنان خارج از کشور ایجاد می کند، بلکه می تواند حس کاذب ناامنی و بی ثباتی اقتصادی را در مردم و به خصوص سرمایه گذاران و کار آفرینان بیافریند. البته مسئولان همواره شرایط و مسائل کشور را رصد می کنند و مدام در حال پیش بینی و آینده نگری درباره مسائل مختلف کشور هستند، و بی تردید با برنامه ریزی و مدیریت دقیق، شرایط کشور در سال های پیش رو از جمله سال ۹۸ به خوبی مدیریت خواهد شد.

خبر جدید  تصمیمی برای انتخابات ۱۴۰۰ ندارم

ارائه گزارش رؤسای کارگروههای تخصصی ستاد در راستای صیانت از استمرار فضای متعادل و با ثبات اقتصادی در افکار عمومی دیگر دستور کار این جلسه بود. همچنین گزارش نمایندگان دستگاههای تخصصی ستاد در خصوص ابعاد اطلاعرسانی وضعیت کاملاً پایدار و مطمئن ذخایر کالاهای اساسی، واردات و صادرات کالا از بنادر جنوب، توزیع گوشت گرم و منجمد در بازار و نحوه اطلاعرسانی مناسب در یاز دهمین جلسه ستاد ارائه و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.