به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از ایسنا؟ یک مقام آگاه به خبرنگار این خبرگزاریگفت: پرداختن هنری به ماجرای فتنه سال ۸۸ اقدام ارزشمندی است اما متاسفأنه بخشهایی از فیلم که مرتبط با وزارت اطلاعات است، سراسر دروغپردازی و مشحون از تهمتهای ناروا به مجموعه سربازان گمنام امام زمان (عج) میباشد.

خبر جدید  با وجود زیباکلام نیازی به تبلیغات اصولگرایان نیست!

وی اظهار کرد: البته از کارگردان فیلم که جزو پرسنل وزارت اطلاعات بوده و به هر دلیل از این وزارتخانه منفصل شده است، انتظار چنین تهمتپراکنیهایی نمیرفت.