به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،جلسه شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب عصر امروز به ریاست الیاس حضرتی تشکیل شد.

در این جلسه علاوه بر کلیات آییننامه نحوه تشکیل مجمع عالی اصلاحطلبان (پارلمان اصلاحات)، چهار ماده اول این آییننامه به تصویب اعضای جلسه رسید.

در ماده سه آییننامه، پیشنهاد حزب ندای ایرانیان برای اضافه شدن «هیأت داوری و بازرسی» در ارکان این مجمع که به کمیته سیاسی ارائه شده بود، در صحن شورای هماهنگی با تمام آرا به تصویب رسید.

خبر جدید  ابراز نگرانی لندن از رفتارهای تلافی جویانه آمریکا و چین