کد خبر : 12156
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 ژوئن 2019 - 16:35
121 views

گفتگو| نشانه‌‌های «افول موریانه‌ای آمریکا» چیست؟

گفتگو| نشانه‌‌های «افول موریانه‌ای آمریکا» چیست؟

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معتقد است که پیش‌بینی‌‌ها و تحلیل‌های رهبر انقلاب درباره «افول موریانه‌ای» آمریکایی‌ها در منطقه و جهان در حال تحقق است.

ابوالفضل حسنبیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیمبا اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر «افول موریانهوار» آمریکا، به برخی نشانههای آن اشاره کرد و گفت:در گذشته شاهد بودیم که جهان به دو قسمبلوک شرق و غربتقسیم شده بود و کشورهای زیادی در سطح بینالمللی تحت سلطه آمریکاییها بودند و بعد از فروپاشی شوری سابق این نکتهبرای جامعه جهانی جا افتاده بود که جهان تکقطبی است.

وی افزود: مردم و دولتهای جهان تا چند سال اخیر تصور میکردند که جهان تکقطبی است و فقط آمریکاییها حرف اول و آخر را میزنند؛ این تصور وجود داشت کهآمریکاییها کدخدای جهان هستندو بقیه بایستی تحت امر و زیر سلطه آنها باشند، اما با ظهور انقلاب اسلامی و شکلگیری نیروی مقاومت این تصور به یک باره تغییر کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسطراحی آمریکاییها در سال ۱۳۵۳ هجری شمسی برای تغییر در منطقه غرب آسیا و یا به تعبیری، «خاورمیانه جدید» رااستراتژی آنها برای آغاز روند جهان تکقطبی دانست و اظهار داشت: آمریکاییها با این روش شوروی سابق رامنهدم کردند، اما قصد داشتند کهچین را هم مضمحل و یا تضعیف کنند تا بتوانند آقای جهان باشند، اما با ظهور و بروزانقلاب اسلامی و حضور امام(ره)در صحنه، شاهد قدرت جدیدی در منطقه بودیم.

حسنبیگی اضافه کرد: آمریکاییها پس از ظهور انقلاب اسلامی در ایران و در همان سالهای ابتداییاستنباطشان این بود که به سرعت ازقدرت انقلاب نیز مانند شوروی سابق عبور میکنند،اما همواره با لطف خدا و ایستادگی ملتها و ژرفنگری امام خمینی و پس از امام راحل نیز،امام خامنهای(مدظلهالعالی) شرایط بهگونهای رقم خورد که در این چهار دهه نیزروز به روز جهان اسلام قدرت گرفت و آمریکاییها تضعیف شدند.

خبر جدید  وزیر علوم خبر داد: مبنای سال تحصیلی آینده آموزش مجازی است

وی ادامه داد:آمریکاییها با ورودشان در خاورمیانه وبنا به اذعان خودشان، بالغ بر ۷ تریلیون دلار در عراق و افغانستان هزینه کردند و این بدهیشان روز به روز در حال افزایش است به طور ی که بانک جهانی نیز اخیرا اعلام کرده که میزان بدهی این کشور بیست و یک و نیم تریلیون دلار استو سال به سال نیز در حال افزایش است، بنابراین با این روندشاهد یک جهان چند قطبی هستیم.

نماینده مردم سمنان در مجلس با بیان اینکهدر بُعد اقتصادی چینیها همواره آمریکاییها را تحت فشار قرار میدهند و تولید ناخالص آنها نیز در حال برابری با این کشور است، گفت: از طرفی مردماروپا نیز علاقهمند هستند که از زیر سلطه آمریکاییها خارج شوند، بهطوری که خواهان تشکیل ارتش مستقل اروپایی هستند و خواهان خروج ازناتو هستند، اینها نشانههایی از افول قدرت آمریکاست.

حسنبیگی تصریح کرد:آمریکاییها تمامتلاش خود را به کار بستند تاانگلیس را از اروپا جدا کنند، اما در شرایط فعلی ملتها اجازه نمیدهند که انگلیس تحت سلطه قرار بگیرد؛ از طرف دیگرشاهدیم که مردم فرانسه هم به طور قاطع به صحنه آمدهاند و در حال مبارزه با سیاستهای سرمایهداری هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، قدرت مقاومت در منطقه و جهان اسلام را نشانه دیگری از ضعف آمریکاییها طی سالهای اخیر دانست و گفت:شاهدیم که سران مقاومت در سراسر جهان اعلام میکنند که به برکت ظهور انقلاب اسلامی و به برکت نگاه امام(ره) و بعد از آن نیز به برکت تدبیر و مدیریت امام خامنهای، بهگونهای شده که روز به روز ایرانهراسی و اسلامهراسی از بین رفته و اختلاف بین شیعه و سنی تبدیل به وحدت شده است.

خبر جدید  برگزاری دومین همایش شباب المقاومة با سخنرانی شیخ عیسی قاسم

حسنبیگی همچنین اضافه کرد:از طرف دیگر،امروز قدرتمقاومت به جایی رسیده که یک گوشهای از آن، یعنی مردم مظلوم عزه به راحتی در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی میایستند و این رژیم ظرف ۴۸ ساعت از سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی کمک میخواهد که آتشبس پذیرفته شود؛ دریمن نیز شاهد شکست قطعی آمریکاییها هستیم، ظاهر جنگ یمن عربستانیها هستند، اما آمریکاییها پشت ماجرا قرار دارند.

وی افزود:در مسئله دیگری آمریکاییها خیلی به آن دل بسته بودند و آن این بود که پس از اینکه داعش شکست خورد، به این فکر میکردند که تحت هر شرایطی در سوریه و عراق باقی بمانند و حیت آقای مسعود بارزانی را تحریک کردند که یک کشور مستقل در عراق تشکیل دهد، اما با سرعت، هم مردم اقلیم کردستان عراق به او پشت کردند و هم نیروهای رزمنده عراقی به سرعت توانستند این فتنه را خاموش و در نطفه خفه کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکهپدیدههای گوناگونی برای افول آمریکا وجود دارد، جنگ آمریکا بامکزیک، ایران و چین، روسیه و اروپاییهاییها را نشانههایی از این «افول موریانهای» دانست و گفت:حتی آمریکا با کره شمالی نیز در حال جنگ است اما نتوانستند این کشوررا نیز تضعیف کنند.

حسنبیگی اضافه کرد:آمریکاییها از قدرت مقاومت وحشتزده هستند و خودشان هم میدانند که استراتژی چماق و هویج کارساز نیست و در درون آمریکا هم بر روی این موارد اختلافات جدی وجود دارد.

ویجنگ عقیده با کفر، جنگ اقتصادی آمریکا با دنیا به ویژهچین و اینکه جهان از تکقطبی بودن خارج شده را از مؤلفههای افول آمریکاو نیز که شکستخورده است و بزرگترین و بدهکارترین کشور جهان آمریکاست و هر روز هم به این بدهیها افزوده میشود.

خبر جدید  بی‌اعتنایی رئیس دانشگاه لارستان به مطالبات دانشجویان پزشکی/ شکایت دانشجویان به وزیر بهداشت

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکهجهان تکقطبی نشد، بلکه چند قطبی شد، گفت: بزریل، چین، روسیه و جهان اسلام در قالب مقاومت امروز تبدیل به یک قدرت عظیم شده است و هندوستان هم تحت هیچ شرایطی زیر سلطه آمریکا نرفته و نمیخواهد برود، به همین جهت شاهدیم که قدرت آمریکاییها روز به روز کاهش یافته و یکی پس از دیگری کشورهایی که تحت سلطه و قیمومیت آنها بوده، از سلطهشان خارج شده است.

حسنبیگی تأکید کرد: آمریکا امروز در منطقه غرب آسیا دو غلام حلقه به گوش دارد، یکی عربستان و دیگری رژیم صهیونیستی است، البته امارات را هم میتوان در این زُمره نام برد، اما استان کوچک عربستان است،در این راستا شاهدیم که مؤلفههایی که رهبر انقلاببیان کردند، یکی از پس از دیگری درباره آمریکاییها درحال تحقق است.

وی افزود: رهبر انقلاب۳۰ سال پیش فرمودند که باید برای ۲۰ سال آینده فکر کرد وبهگونهای برنامهریزی کنیمکه در آینده هیچ کشوری جرئت نکند به ایران حمله کند، ایشان فرمودند که بسیجی و ارتشی با سلاح سبک نباید مقابله کند و باید به موشک مسلح شود و بنیه دفاعی خود را قوی کنیم ومتکی به خودمان باشیم، امروز هم شاهدیم که جهان اذعان میکند که ایران جزو قدرتهای دوم و یا سوم در بُعد بنیه دفاعی و موشکی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: قدرت آمریکاییها امروز در منطقه و جهان رو به افول است و پیشبینیها و تحلیل رهبر انقلاب نیز در این زمینه در حال محقق شدن است.

انتهای پیام/


منبع :: گفتگو| نشانه‌‌های «افول موریانه‌ای آمریکا» چیست؟

برچسب ها :

ناموجود
خبرهای مرتبط
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


آخرین اخبار سیاسی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

اخبار متفرقه

    Sorry, no posts matched your criteria.