افزایش تولید نفت عربستان در ماه سپتامبر

افزایش تولید نفت عربستان در ماه سپتامبر

یک منبع آگاه به رویترز گفت: عربستان در ماه سپتامبر ۱۰.۳ میلیون بشکه نفت تولید کرده، اما ۹.۸۹۰ میلیون بشکه در روز آن را به بازار عرضه کرده و باقی به ذخایر منتقل شده است.


اخبار متفرقه