اختصاص حقوق های باقی مانده مجلس به وزارت بهداشت

اختصاص حقوق های باقی مانده مجلس به وزارت بهداشت

نماینده مردم شیراز در صفحه توییتر خود نوشت: پیش قدم شدیم تا حقوق ماه های باقیمانده خدمت در مجلس را صرف اولویتهای موردنظر ایشان کنیم. از رئیس مجلس خواستیم بودجهٔ جاری مجلس تا پایان دوره را در اختیار وزارت بهداشت قراردهد.


آخرین اخبار سیاسی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

اخبار متفرقه